شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ , ۰۹:۱۱:۲۹
avatar avatar avatar
نوشته شده در ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ساعت ۱۸:۰۶
لینک کوتاه مطلب:

باشی فرماندار سروآباد: توجه به آموزش و پرورش و اهیمت به جایگاه معلمان که حاصل یک عمر رنج والدین را در اختیار داشته ضروری است.

جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان سروآباد به ریاست فرماندار وبا حضور دیگر اعضای شورا در سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سروآباد؛ یوسف باشی فرماندار و رئیس شورای آموزش و پرورش در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان گفت : یکی از مهمترین و موثرترین نهادهای اجتماعی، نهاد آموزش و پرورش است که مسئولیت پرورش کودکان، نوجوانان ، جوانان، انتخاب و انتقال عناصر فرهنگی را به نسل نو خاسته برعهده دارد.

وی درادامه چنین نهاد گسترده ای، استفاده از تجارب صاحبنظران و دست اندرکاران تعلیم و تربیت و تشکیل شوراهای مختلف برای اتخاذ تصمیم های بایسته وشایسته کاملا ضرورت دارد.

باشی فرماندار سروآباد نیز با  بیان اینکه آموزش و پرورش در ساختار توسعه کشور، به عنوان اساس پیشرفت و ترقی نظام به حساب می آید و نقش مهمی در برنامه های توسعه اجتماعی – اقتصادی و فرهنگی ایفا می کند به اهداف و وظایف شورای آموزش وپرورش اشاره کرد و گفت: یکی از اهداف مهم تشکیل شوراهای آموزش و پرورش توجه به بحث اصل مشارکت در جریان تعلیم و تربیت است واز آنجا که رسالت آموزش و پرورش در جامعه بسیار حساس و مهم می باشد و از اهمیت و جایگاه خاص و زیر بنای توسعه کشور است  همه وظیفه داریم به آن کمک نماییم.

 مدیراموزش و پرورش این شهرستان به مشکلات فضاهای اموزشی دراین شهرستان اشاره کرد وگفت : فضاهای اموزشی دراین شهرستان فرسوده وغیرقابل استفاده می باشد ولی بعلت کمبود فضاهای اموزشی ناگزیر مجبوربه استفاده بوده وباید اقدامات اساسی درجهت تخریب وبازسازی این مدارس با مشارکت خیرین اقدام گرفته شود .